EXISTENTIELL HÄLSA

Den existentiella hälsan handlar om det förhållningssätt vi har till livet i
stort och till den egna livssituationen. Vårt förhållningssätt påverkar
hur vi tänker, känner och handlar i våra liv och har en avgörande betydelse vår upplevelse av hälsa och livskvalitet. Snacka om livet är ett koncept som
lyfter fram ett existentiellt perspektiv på hälsa, välmående och livskvalitet
samt forum för existentiella samtal.