Forum

Forum för existentiella samtal  

En möjlighet att prata om det som är viktigt på riktigt

I existentiella samtal erbjuds plats för reflektion kring olika former av livsfrågor. Samtalen kan exempelvis beröra vad det på djupet innebär att vara människa
och vad man egentligen kan förvänta sig av livet.  De kan också handla om det vi längtar efter och behöver för att kunna förhålla oss till livet på ett sätt vi mår bra av. 
Genom att reflektera och samtala kring existentiella frågor kan vi utforska och utveckla ett språk för att prata om livet och få tillgång till fler ord, begrepp och
nyanser för det vi känner och upplever.  En viktig utgångspunkt för SOL är att vardagliga, medmänskliga samtal kring livet kan göra skillnad. Det kan vara så enkelt
som att uppriktigt fråga någon hur den mår och sedan verkligen lyssna på svaret.