Existentiell hälsa

Ett sätt att beskriva existentiell hälsa är:

”De sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sin omgivning och högre uppfattningar. (Kostenius & Melder 2013)”

Ett annat, enklare sätt att utrycka det är att existentiell hälsa handlar om hur vi tänker, känner och handlar i våra liv. Den existentiella hälsan påverkas av det individuella filter vi använder oss av för att tolka världen.  Det handlar om vår grundsyn av livet som kan påverkas av exempelvis tro, ideologi, filosofi, kulturella mönster och personliga erfarenheter.

Vikten av de existentiella frågorna för den upplevda hälsan har uppmärksammats i internationell forskning. Bland annat har WHO identifierat existentiell hälsa som en viktig faktor för god psykisk hälsa. För att definiera begreppet existentiell hälsa använder WHO åtta dimensioner.  I det här projektet har vi valt att utgå från Cecilia Melder och Lena Bergquists tolkning av dessa åtta dimensioner. Dessa är: Upplevelse av sammanhang, Existentiell styrka och kraft, Tillit som livskraft, Meningen med livet, Upplevelse av helhet, Harmoni och inre lugn, Upplevelse av förundran, Förhoppning.


I SOL har vi valt att använda oss av fem dimensioner:

Klicka på dimensionerna för att läsa mer!